Pop / Rock Dance Hiphop Jazz Wereld Klassiek Hedendaags Podia Festivals Genreboom

CAROLUS HACQUART

Overzicht | Biografie | Discografie | Foto's | Audio/Video

Periode

1640 - 1701

Genre

barok, componist, klassiek

Pseudoniemen

Carel Hacquart, Carolus Haccart

Carolus Hacquart

De sonates in de bundel ´Harmonia parnassia´ van de componist Carolus Hacquart kunnen wat betreft niveau vergeleken worden met de triosonates van Henry Purcell en Arcangelo Corelli. Daarnaast schrijft deze Vlaamse barokcomponist de allereerste opera op Nederlandse tekst: ´De triomfeerende min´.
Volledige biografie...

Instrumenten

componist

Genoemd in de biografie van

1688   Servaas de Konink

Biografie Carolus Hacquart

De sonates in de bundel ´Harmonia parnassia´ van de componist Carolus Hacquart kunnen wat betreft niveau vergeleken worden met de triosonates van Henry Purcell en Arcangelo Corelli. Daarnaast schrijft deze Vlaamse barokcomponist de allereerste opera op Nederlandse tekst: ´De triomfeerende min´.

1640

Carolus (Carel) Hacquart wordt rond 1640 geboren te Brugge. In september 1650 wordt 'Charges Akkert' aanvaard als koorknaap van de Brugse Sint-Salvatorskerk voor een periode van acht jaar, maar mag pas vanaf 1652 meezingen met het koor. Samen met zijn broer Philippus Hacquart wordt hij in de Sint Baafs Kathedraal te Gent verder opgeleid als koorknaap. Ook krijgt hij muzieklessen in het bespelen van de viola da gamba, luit en orgel. Daarnaast volgt hij lessen in de compositieleer.

1670

Zowel Carolus Hacquart als Philippus Hacquart vertrekken rond 1670 uit het graafschap Vlaanderen om zich als vrij kunstenaar te vestigen in Amsterdam. Een officiële functie hebben ze niet maar ze verdienden de kost als muzikant en als muziekleraar. In de Verenigde Provinciën is er, in tegenstelling tot de Zuidelijke Nederlanden, weinig kunstbeschermerschap vanwege de adel. Ook de calvinistische kerk heeft weinig aandacht voor kerkmuziek. Wel is er heel wat amateuristische muziekbeoefening bij de rijke burgerij, het werkterrein van de beide broers.

1674

In 1674 verschijnt de bundel 'Cantiones sacrae', opus 1, gedrukt in Amsterdam. Ondanks het calvinistische Noorden komt Hacquart toch met deze Latijnse, Roomse religieuze muziek aangezien er binnen de stad Amsterdam een katholieke minderheid, geschat op ongeveer 30.000, woont en het gebruik van de Latijnse taal, in plaats van de volkstaal, als ´chique´ wordt ervaren bij de hogere burgerlijke kringen. Daarnaast wil Hacquart door een opdracht aan Willem III van Oranje, de aandacht van de Prins der Nederlanden op zich vestigen.

1678

In 1678 vindt de première plaats van zijn pastorale 'De triomfeerende min', op een tekst van Dirk Buysero. Deze pastorale is geschreven naar aanleiding van de Vrede van Nijmegen, het vredesverdrag dat op 10 augustus 1678 in Nijmegen wordt gesloten tussen de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën en Frankrijk. Dit herdersspel kan gezien worden als de eerste Nederlandstalige opera.

1679

In 1679 krijgt Carolus Hacquart een aanstelling als muziekdocent in Den Haag, waar hij voor zijn dagelijks levensonderhoud les geeft aan veel gegoede patriciërs als burgemeesters, advocaten en andere notabelen die in hun vrije tijd muziek maken. Tevens organiseert hij er concerten met de steun van Constantijn Huygens, privésecretaris van de Oranjes, diplomaat, dichter en musicus. Daarnaast wordt Hacquart organist aan de Oudkatholieke Kerk. Het was ook Constantijn Huygens die, via een briefwisseling, Hacquart bij stadhouder Prins Maurits heeft aanbevolen. In de aanbevelingsbrief vraagt Huygens aan Maurits van Oranje of Sieur Hacquart, "ce grand maistre de musique", gebruik mag maken van de grote zaal van het Mauritshuis naast het Binnenhof om wekelijkse concerten te organiseren.

Constantijn Huygens

1686

In 1686 verschijnt in Den Haag de bundel 'Chelys', opus 3, van Hacquart bestaande uit twaalf suites voor viola da gamba. Deze zijn voor gamba solo, twee gamba's of gamba met basso continuo. De bundel is opgedragen aan de advocaten Pittenius en Kuysten. In het voorwoord schrijft Hacquart: "Het zoete gewrocht van mijn geest, dat ik met zorg en vol ijver heb afgewerkt, bij het licht van een lamp die niet naar wijn rook, zal, naar ik hoop, Uw fijngevoelige oren behagen. Speelt zoet, terwijl Gij nu en dan uitrust na Uw taak op het gerechtshof, na de zorgen die niet verkwikken maar die U geheel in beslag nemen, en speelt harmonieus tezamen, en toont aan dat er op aarde een muziek bestaat die kan wedijveren met de hemelse." Ook in 1686, maar dan in Utrecht, wordt de bundel 'Harmonia parnassia', opus 2, uitgegeven, bestaande uit tien sonates voor strijkers.

1701

Carolus Hacquart overlijdt rond 1701, de plaats is onbekend.

Discografie Carolus Hacquart

In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.

Foto's Carolus Hacquart

Audio/Video Carolus Hacquart

Video Carolus Hacquart

Carolus Hacquart-Suite 10...
Carolus Hacquart-Suite 10 in A minor, op. 3-Balestracci.
Heeft u ongewenste inhoud gesignaleerd? Maak hier melding van.
Carolus Hacquart-Suite 10 in A minor, op. 3-Balestracci.

Alle video's

Zelf audio of video toevoegen

Muziekencyclopedie.nl op Facebook Muziekencyclopedie.nl op Twitter

reageer