Pop / Rock Dance Hiphop Jazz Wereld Klassiek Hedendaags Podia Festivals Genreboom

KAREL PHILIPPUS BERNET KEMPERS

Overzicht | Biografie | Discografie | Foto's | Audio/Video

Karel Philippus Bernet Kempers

Periode

20-09-1897 - 30-09-1974

Genre

hedendaags, klassiek, musicoloog

Karel Philippus Bernet Kempers

Karel Bernet Kempers is een van de pioniers van de muziekwetenschap in Nederland. Zijn grootste verdienste op dit vlak, naast het vormen van generaties studenten, is zijn wetenschappelijke uitgave in 21 delen van de complete werken van Clemens non Papa. In zijn boek 'Muziekgeschiedenis' benadrukt hij de immanente ontwikkelingsfactoren en ...
Volledige biografie...

Instrumenten

musicoloog

Genoemd in de biografie van

1923   Willem Andriessen

Biografie Karel Philippus Bernet Kempers

Karel Bernet Kempers is een van de pioniers van de muziekwetenschap in Nederland. Zijn grootste verdienste op dit vlak, naast het vormen van generaties studenten, is zijn wetenschappelijke uitgave in 21 delen van de complete werken van Clemens non Papa. In zijn boek 'Muziekgeschiedenis' benadrukt hij de immanente ontwikkelingsfactoren en de sociale voorwaarden die stijlveranderingen binnen de afzonderlijke genres bepalen.

1897 - 1919

Karel Bernet Kempers wordt als Karel Philippus Kempers geboren op 20 september in Nijkerk. Bij Koninklijk Besluit wordt in 1919 de achternaam veranderd in Bernet Kempers.

1919 - 1922

Bernet Kempers studeert in Amsterdam muziektheorie en compositie bij Bernard Zweers en muziekgeschiedenis bij Simon van Milligen, auteur van een van de eerste meer uitgebreide Nederlandse handboeken der muziekgeschiedenis. Daarnaast neemt hij pianolessen bij Gonda van Dam.

1922 - 1928

Aangezien in Nederland het vak muziekwetenschap nog niet gedoceerd wordt vertrekt Bernet Kempers naar München, waar hij studeert bij musicoloog Adolf Sandberger. Hij promoveert summa cum laude op een in het Duits geschreven proefschrift over de motetten van de 16de-eeuwse componist Jacobus Clemens non Papa, een van de belangrijkste vertegenwoordigers der z.g. vierde Nederlandse School. De boekuitgave verschijnt in 1928.

1929

Bernet Kempers krijgt een aanstelling als leraar muziekgeschiedenis bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ook doceert hij als privaatdocent muziekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verricht hiermee pioniersarbeid, want hij is de eerste musicoloog in dienst van een Nederlandse universiteit.

1930

In Utrecht wordt een leerstoel voor muziekwetenschap ingesteld, bezet door dr. A. Smijers. Smijers' voornemen om de bibliotheek van de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis naar Utrecht te verplaatsen leidt tot een conflict met Bernet Kempers, die deze collectie in Amsterdam weet te houden.

1932

Bij verstek van een degelijk muziekhistorisch handboek in het Nederlands schrijft Bernet Kempers er zelf een. Deze 'Muziekgeschiedenis' zet stijlen en genres in een historisch kader, zonder al te veel nadruk op componistenbiografieën.

1934 - 1936

Bernet Kempers wordt benoemd tot hoofddocent Muziekgeschiedenis aan het Amsterdamse Conservatorium. Hij is secretaris van de Koninlijke Nederlandse Toonkunstenaars-Vereniging (KNTV). Later wordt hij tevens voorzitter. De bundel 'Muziek in den ban der letteren' verschijnt in 1936. Deze gaat over de samenhang tussen muziek en literatuur.

1937 - 1939

Bernet Kempers promoveert van privaatdocent tot lector aan de Universiteit van Amsterdam. 'Meesters der muziek' verschijnt in 1939, een aanvulling op de publicatie 'Muziekgeschiedenis', in de zin dat dit werk een aantal biografische schetsen bevat. Net als 'Muziekgeschiedenis' beleeft 'Meesters der Muziek' meerdere drukken.

1940 - 1945

Tijdens de Duitse bezetting neemt Bernet Kempers actief deel aan het kunstenaarsverzet tegen de Duitse cultuurpolitiek. Dit komt hem op een paar maanden gevangenschap in Scheveningen en Amersfoort te staan.

1946

Bernet Kempers wordt benoemd tot Buitengewoon Hoogleraar. Hij schrijft regelmatig voor het maandblad 'Preludium' en maakt in deze jaren deel uit van het bestuur van de Nederlandse orkeststichting het Concertgebouworkest, van de Raad voor de Kunst en van de Amsterdamse Kunstraad.

1953

Bernet Kempers wordt benoemd tot Gewoon Hoogleraar te Amsterdam. Ook krijgt hij dit jaar een eigen instituut, na een lange strijd met het universiteitsbestuur.

1968

Bernet Kempers wordt Emeritus. Door een hartkwaal is hij in zijn laatste levensjaren minder productief dan hij zou willen.

1974

Karel Bernet Kempers overlijdt in Amsterdam op 30 september.

In de discografie worden officiële opnamen die zijn uitgebracht van de betreffende persoon, band of ensemble per soort geluidsdrager chronologisch opgesomd. Meerdere uitgaven binnen hetzelfde jaar staan alfabetisch gerangschikt. Bij Gastbijdragen worden alleen bijdragen gelinkt aan platen van acts die een volledige vermelding hebben in de Muziekencyclopedie. Dit overzicht is bedoeld als index en biedt daarom geen volledige opsomming. Als muzikanten ook deel uitmaken van de bezetting van een band die in de encyclopedie staat, zijn de discografische gegevens terug te vinden bij de desbetreffende band.

Foto's Karel Philippus Bernet Kempers

Audio/Video Karel Philippus Bernet Kempers

Er is nog geen audio- of videomateriaal aanwezig.
Zelf audio of video toevoegen

Zelf audio of video toevoegen

Muziekencyclopedie.nl op Facebook Muziekencyclopedie.nl op Twitter

reageer